Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sunduka Oy
Y-tunnus: 2303055-2
Merikoskenkatu 7 B 52, 90500 Oulu, Finland

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Kilponen
jukka.kilponen(at)sunduka.com

3. Rekisterin nimi

Cardu käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään etu- ja jäsenkorttien tarjoamiseksi Cardu-palvelussa.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Käyttäjän nimi, sähköposti, puhelinnumero
  • Teknistä tietoa kuten asennettu Cardu-sovellusversio ja puhelimen tyyppi
  • Käyttäjän kortit ja kortille syöttämät tiedot sekä kortin jakelun yhteydessä kortille tallennetut tiedot
  • Kuponkien, leimapassien ja vastaavien käyttötiedot
  • Käyttäjän luvalla paikkatietoa paikallisten sisältöjen näyttämiseksi
  • Palvelun kautta käyttäjälle lähetetyt viestit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä etu- ja jäsenkortteja tarjoavilta organisaatioilta korttien jakelun ja ylläpidon yhteydessä. Osa rekisterin tietosisällöstä kertyy Cardu-sovellusta käyttämällä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterissä olevia henkilöön liittyviä yleisiä ja korttikohtaisia tietoja luovutetaan kyseisen kortin tarjoavalle organisaatiolle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävien teknisten keinojen avulla suojattuja.

Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Cardu-palvelussa jäsen- ja etukortteja tarjoavien organisaatioiden yksilöidyillä edustajilla on pääsy organisaation omien korttien käyttö- ja käyttäjätietoihin.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen: Sunduka Oy, Merikoskenkatu 7 B 52, 90500 Oulu ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Edut ovat nyt Cardulla. Eivät kortilla.